Projekty a referencie

Rekonštrukcia verejných stavieb

 • obecné úrady
 • kultúrne domy
 • amfiteátre
 • domy smútku

Verejné priestranstvá

 • námestia
 • parky
 • detské ihriská
 • zastávky
 • poľnohospodárske stavby
 • výrobné haly
 • obchodné spoločnosti
 • kúpaliská

Pílenie dreva GATER